Informujemy, że Rada Leszczyńskiej Ligi Rowerowej, w której skład wchodzą organizatorzy imprez rozgrywanych w ramach cyklu w dniu 21 stycznia podjęła decyzje, że w sezonie 2019 Klasyfikacja Generalna Open będzie liczona z podziałem na płeć.
Zmiana jest podyktowana ideą rozwijania rywalizacji kolarskiej, która następuje także w innych cyklach na terenie Polski.