WYCIĄG Z REGULAMINU LLR 2019:
 1. Na dystansie MINI obowiązują 3 sektory startowe wg przelicznika gdzie współczynnik dla dystansu będzie wynosił 0,93
 2. Po każdej edycji klasyfikacja będzie obliczana wg wzoru:
  Czas przejazdu zwycięzcy dystansu ( w sekundach)
  --------------------------------------------------------------- x współczynnik dystansu (0,93)
  Czas przejazdu danego zawodnika (w sekundach)
 3. Prawo startu w danym sektorze przysługuje zawodnikom, którzy uzyskali następujące punkty sektorowe:
  sektor 1 - od 1,000 do 0,850
  sektor 2 – od 0,849 do 0,740
  sektor 3 – poniżęj 0,740 oraz startujący po raz pierwszy
   
 4. Sektory startowe dostępne będą na stronie LLR oraz na stronie pomiaru czasu Ultimasport
   
 5. Zawodnicy z sektorów startowych będą startować co dwie minuty.
   
 6. Start zawodnika z wyższego sektora niż był uprawniony skutkuje karą doliczenia 30 minut
   
 7. Goście specjalni oraz osoby zaproszone przez organizatora uprawnione są do startu z sektora wskazanego przez niego.
   
 8. Zawodnicy startujący na dystansie MEGA startują z sektora zero dwie minuty przed sektorem pierwszym.
 • SEKTOR MINI - LINK