W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 432 na terenie m. Leszna zalecany dojazd do Biura Zawodów w m. Trzebania:
- przez m. Osieczna dla jadących od strony m. Lipno, Gostyń, Śrem
- od m. Leszno przez ulice Gronowską, Sadową i Osiecką (za przejazdem kolejowym)