KOMUNIKAT TECHNICZNY – WYŚCIG DZIECI PODCZAS VIII MTB MARATON STO PROCENT PASJI - 08.09.2019r.

 

1.CEL IMPRZEZY:
 • Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej jako czynnej formy wypoczynku, zachęcenie dzieci i młodzieży do jazdy na rowerzE.
2. ORGANIZATOR:
 • Stowarzyszenie „Sto Procent Pasji”, DGR Racing Team
3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
8 września 2019r (niedziela)
 • Prawo do startu w wyścigu mają uczestnicy za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i na ich odpowiedzialność. Rodzic lub opiekun prawny zgłaszając udział dziecka akceptuje regulamin i wyraża zgodę na uczestnictwo małoletniego na warunkach regulaminu, ponadto opiekun zobowiązuje się do stałego nadzoru i kontroli udziału małoletniego podczas całego czasu trwania maratonu.
 • W razie nieprzestrzegania regulaminu, zarządzeń służb porządkowych lub w przypadku stwarzania sytuacji zagrażających innym uczestnikom, organizator ma prawo usunąć uczestnika z trasy.

 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym i do pokonania trasy samodzielnie.

 • Zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani i usuwani z trasy. Uczestnicy bez numerów startowych poruszający się na rowerach po trasie maratonu będą usuwani z trasy przez obsługę techniczną.

4. ZAPISY:
 • W biurze zawodów w godz. 8.00 – 10.30 (w późniejszej godzinie zapisy nie będą przyjmowane.)
5. OPŁATA STARTOWA:
 • WYSOKOŚĆ WPISOWEGO - 0 zł
6. GRUPY STARTOWE:
 • D0 – dzieci do 4 roku życia
  D1 – dzieci w wieku 5-6 lat
  D2 – dzieci w wieku 7-9 lat
  D3 – dzieci w wieku 10-11 lat
7. WYŚCIG:
 • Start i meta będą zlokalizowane na stadionie w Górze ul. Sportowa 1. Trasa wyścigu przebiega po płycie bocznego boiska sportowego. Zasady przeprowadzenia zawodów, ilość okrążeni, itp. Zostanie podana przed startem przez organizatora w formie komunikatu.
 • Dzieci startują kolejno w poszczególnych grupach wiekowych. Start pierwszej grupy wiekowej około godz. 11.30.

8. NAGRODY:
 • Uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale oraz drobne upominki. Dzieci nie są uprawnione do pozostałych świadczeń gwarantowanych dla uczestników maratonu (nagród, posiłków regeneracyjnych, itp.)
9. INFORMACJE DODATKOWE: