VIII. PUNKTACJA, KLASYFIKACJA GENERALNA 2019:
6.Do Klasyfikacji Indywidualnej Generalnej zlicza się punkty zdobyte przez uczestnika:

  • dystans MINI, MEGA - w pięciu z siedmiu najlepszych dla niego zawodach   w czterech najlepszych dla niego zawodach
  • dystans młodzieżowy – w czterech najlepszych dla niego zawodach.

 

IX. KLASYFIKACJA GENERALNA DRUŻYNOWA 2019: 
4. Do Klasyfikacji Drużynowej Generalnej zlicza się punkty zdobyte przez drużynę w sześciu najlepszych dla nich zawodach. w pięciu najlepszych dla nich zawodach.