Koniecznie najpierw przeczytajcie regulamin. Musieliśmy dostosować się do reżimu sanitarnego, wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Regulamin: https://zapisy.ultimasport.pl/zbioroweregulaminy/606/regulamin606.pdf
Zapisy: https://zapisy.ultimasport.pl/606